Xplorer Fund

Aktualności

30.09.2020


W dniu 30 września spółka Xplorer Fund spółka akcyjna ASI z siedzibą w Olsztynie („Spółka”), działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1798), dokonała pierwszego wezwania akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce. Dokumenty akcji należy złożyć w biurze Spółki pod adresem: Warszawa, ul. Grzybowska 4/96, w dni robocze w godz. 10-16.

Xplorer Fund

...wykorzystuje wieloletnie doświadczenie zespołu w obszarze technologicznych inwestycji seed & start-up oraz zaangażowanie partnerów zagranicznych w ekspansję biznesową na kolejnych etapach rozwoju przedsięwzięcia.