Xplorer Fund

O funduszu

Xplorer Fund funduszem typu Proof of Concept, specjalizującym się w inwestycjach w technologiczne projekty na wczesnych etapach ich rozwoju – Proof of Principle/ Proof of Concept. Docelowa kapitalizacja funduszu Xplorer Fund wynosi 5 milionów EUR, z czego 80% środków pochodzi od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, a 20% od inwestorów prywatnych.

Wyróżnia nas polityka inwestycyjna nastawiona na ścisłą współpracę z inwestorami prywatnymi typu business angels zapewniającymi oprócz środków finansowych nieocenione know – how i kontakty biznesowe, a także współpraca z wyspecjalizowanymi w ocenie i wsparciu w zakresie technologii i ochrony IP partnerami Funduszu, a także partnerskim funduszami venture capital gotowymi do finansowania kolejnych rund finansowania po osiągnięciu zakładanych celów przez projekty finansowane przez Xplorer Fund.

Modelujemy i pracujemy z finansowanymi przez nas projektami w taki sposób, aby w zależności od sektora, etapu rozwoju przedsięwzięcia oraz skali finansowania niezbędnej do realizacji projektu, były zorientowane one zawsze zorientowane na wymierne efekty w postaci komercjalizacji i gotowości do pozyskiwania kolejnych rund finansowania. Interesują nas technologiczne projekty, które dzięki posiadaniu unikalnych rozwiązań mają duży potencjał do uzyskania trwałej przewagi konkurencyjnej.

Zespół

Xplorer Fund

Nasze inwestycje to więcej niż tylko kapitał.