Xplorer Fund

Polityka inwestycyjna

Xplorer Fund koncentruje się przede wszystkim na inwestycjach w rozwiązania z takich branż, jak:

  • ICT (Information and Communications Technology)
  • IoT (Internet of Things)
  • Telemedycyna
  • Nanotechnologia

Poszukujemy projektów, które są unikatowe i nie mogą być łatwo replikowane. Nasze działania mają na celu wyłonienie przedsięwzięć we wczesnym stadium rozwoju o dużym potencjale wzrostu, które są w stanie generować wysokie stopy zwrotu z inwestycji.  W praktyce oznacza to projekty w szybko rozwijających się branżach technologicznych, które pozwolą zbudować unikatową wartość biznesu.

Spółki portfelowe Xplorer Fund stanowią zróżnicowaną grupę inwestycji. Prowadzimy kompleksową analizę potencjału rynkowego każdego projektu inwestycyjnego. 

Nasz proces selekcji zawiera dokładną ocenę jakościową przedsięwzięcia w celu zweryfikowania aspektów technologicznych i koncepcji biznesowej. Jeżeli na podstawie wyników analizy, zostanie potwierdzona atrakcyjność inwestycyjna koncepcji biznesowej przedsięwzięcia, zaprezentujemy Term Sheet, ustanawiający warunki brzegowe inwestycji. Następnie przeprowadzamy proces prawnego i finansowego Due Dilligence oraz dokonujemy weryfikacji praw własności. Nasze działania mają na celu optymalizację inwestycji dla wszystkich zainteresowanych stron.

Doskonale rozumiemy kluczowe kwestie i problemy charakterystyczne dla przedsięwzięć w początkowej fazie rozwoju, dlatego pozostając w kręgu naszych kompetencji dążymy do tego, aby zapewnić naszym spółkom portfelowym jak najlepsze warunki rozwoju. Jesteśmy partnerem technologicznych przedsięwzięć, poszukujących dostępu do kapitału. 

Xplorer Fund

...wykorzystuje wieloletnie doświadczenie zespołu w obszarze technologicznych inwestycji seed & start-up oraz zaangażowanie partnerów zagranicznych w ekspansję biznesową na kolejnych etapach rozwoju przedsięwzięcia.